KONSULTACJE PRAWNE
MEDIACJE

ZUZANNA TRZEBIŃSKA

Ideą mediacji jest, aby potencjalny konflikt nie pociągał za sobą zerwania więzi gospodarczych i nie pochłaniał zasobów, które można wykorzystać w produktywny sposób. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy porozumiewali się w drodze ugody.

Kim jestem?

… tytuł magistra nauk prawnych uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim w 1999 roku, ponadto moją drogę kształcenia wzbogaciły liczne kursy z zakresu mediacji i psychologii. Mediacjami profesjonalnie zajmuję się nieprzerwanie od 2012 roku, przeprowadziłam kilkaset mediacji. Jestem stałym mediatorem przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Warszawie - Praga, Katowicach i Gliwicach. Współpracuję z Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Od 2016 roku prowadzę własną działalność pod firmą Konsultacje prawne i mediacje. Specjalizuję się w mediacjach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Czym się zajmuję?

… moją rolą, jako mediatora jest pomoc stronom w poszukiwaniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonować obie strony sporu. Towarzyszę Państwu porządkując proces, oraz pomagam zauważyć alternatywne rozwiązania zaistniałej sytuacji. Przedsiębiorcy zawsze szukają rozwiązań optymalnych, a takie właśnie oferuje mediacja.

Warto wiedzieć:

Mediator nie jest sędzią - nie ocenia, nie wydaje werdyktu.

Mediator nie jest adwokatem - nie reprezentuje interesów żadnej ze stron.

Mediację zakończoną porozumieniem wieńczy ugoda - zatwierdzona przez sąd ma moc prawną równą ugodzie sądowej.

"Powinniśmy szukać w naszym działaniu tego, co ma największą wartość."
~Stephen Hawking

Specjalizuję się w mediacjach:

 • - gospodarczych (spory pomiędzy przedsiębiorcami, np. naruszenie czy niewykonanie zobowiązań umownych)
 • - prawa pracy (na linii pracodawca - pracownik)
 • - cywilnych (np. spory między instytucjami a petentami, spory sąsiedzkie, roszczenia o zapłatę, spory pomiędzy przedsiębiorcami a klientami)
 • Prowadzę mediacje spotykając się ze stronami, jak i ONLINE

Korzyści mediacji:

 • - stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia
 • - pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji i co najważniejsze umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku
 • - obniża poziom negatywnych emocji oraz pomaga w zrozumieniu potrzeb obu stron, zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową
 • - daje możliwość kompleksowego rozstrzygnięcia sporu, przy zachowaniu niskich kosztów

Pytania, które warto sobie zadać, zanim sprawa znajdzie się w sądzie:

 • - ile czasu mija od wniesienia pozwu do pierwszej rozprawy?
 • - ile czasu trwa sam proces?
 • - ile kosztuje wejście w proces?
 • - jak bardzo konflikt nadszarpuje reputację, zaburza działalność, pozostawia efekt "kaca" po sporze, tam gdzie spór toczy się długo?